Projectomschrijving

Dit onderzoek is een vervolg op de studie 'ReStoRe4stroke: een onderzoek naar psychosociale gevolgen tot 2 jaar na een beroerte bij CVA patiënten en hun partners', waarin gekeken werd naar psychosociale gevolgen na een beroerte en naar factoren die het psychosociaal functioneren beïnvloeden.
In de vervolgstudie (3-4 jaar na de beroerte) richten we ons voornamelijk op het beloop van cognitief en emotioneel functioneren in de chronische fase na een beroerte en onderzoeken we de invloed hiervan op kwaliteit van leven en participatie. Een nieuw aandachtsgebied binnen de cognitie is de sociale cognitie. Sociale cognitie omvat de capaciteiten van een patiënt om gedrag van anderen te interpreteren en hier adequaat op te reageren in sociale situaties. Stoornissen in sociale cognitie zijn gevonden bij patiënten met traumatisch hersenletsel en zijn geassocieerd met problemen met werkhervatting en sociale re-integratie. Wij onderzoeken o.a. of dergelijke problemen ook bij CVA-patiënten voorkomen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website