Projectomschrijving

Het Traumacentrum levert topreferente zorg in Nederland en speelt een belangrijke landelijke rol in het opleiden van zorgprofessionals in de traumazorg.

Doel

Het leveren van (keten)zorg op maat bij complexe letsels na een ongeval waarin ook lange termijn gevolgen worden meegenomen. Patiënten kunnen weloverwogen meebeslissen in de behandelkeuze.

Aanpak

- Onderzocht wordt welke patiënten na een ongeval verhoogd risico lopen op een slechtere uitkomst op korte en lange termijn. Hierbij worden sterfte, fysiek en psychisch functioneren, kwaliteit van leven, terugkeer naar werk en kosten gemeten. Dit biedt voor de behandelkeuze een betere afweging tussen winst in gezondheid, kwaliteit van leven en risico’s.
- Ook wordt onderzocht wat het effect is van het uitbreiden van de bestaande behandelteams. Hierbij is naast fysiek herstel aandacht voor psychisch en sociaal herstel.
- Er wordt gebruik gemaakt van bestaande zorgregistraties en vragenlijsten. Ook wordt een langlopende dataverzameling opgezet voor lange termijn gevolgen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website