Projectomschrijving

Een ongeval kan ernstige lichamelijke, psychische en sociale gevolgen hebben. Risicofactoren die ten grond slag liggen aan deze negatieve gevolgen zijn heel divers van aard.

Doel

In een grote studie zullen alle patiënten die als gevolg van een ongeval worden opgenomen in een Brabants ziekenhuis, benaderd worden om mee te doen. Deze patiënten zullen gedurende twee jaar na het ongeval gevolgd worden. Door middel van vragenlijsten wordt informatie verzameld over gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, lichamelijk en psychisch functioneren. Ook worden vragen gesteld over terugkeer naar werk en gemaakte zorgkosten. Aan de hand van ziekenhuisgegevens wordt aanvullend informatie verzameld over ziekenhuiskosten.

Verwachte resultaten

Aan de hand van de verzamelde gegevens zal vanuit een breed perspectief inzichtelijk worden wat de gevolgen van een ongeval zijn voor patiënt en maatschappij. Risicofactoren voor een verminderde gezondheid na een ongeval kunnen worden vastgesteld.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website