Projectomschrijving

Dit project heeft als doel de cognitieve uitkomst na een beroerte beter te voorspellen. Cognitieve stoornissen komen na een beroerte erg veel voor (tot 70%), al worden ze in de acute fase vaak niet als zodanig herkend. Bovendien zijn deze cognitieve stoornissen bij een groot deel van de patienten van blijvende aard. Wanneer de cognitieve uitkomst beter kan worden voorspeld, kan meer gericht revalidatie worden ingezet. Om een betere voorspelling te bewerkstelligen zijn drie doelstellingen geformuleerd:

  • Vaststellen aanvullende waarde van MRI scans naast bestaande klinische parameters. Dit betreft m.n. de waarde van connectiviteitsmaten, gemeten met Diffusion Tensor Imaging (DTI).
  • Haalbaarheidsonderzoek naar de implementatie van een gestandaardiseerd protocol voor cognitieve evaluatie in de dagelijkse klinische praktijk.
  • Uitzoeken of er een verband is tussen interventies in het eerste jaar na de beroerte en de cognitieve uitkomst.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website