Projectomschrijving

Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR) is de behandeling voor patiënten met een posttraumatische stress stoornis (PTSS). EMDR zou mogelijk ook geschikt kunnen zijn voor patiënten met een acute stressstoornis (ASS), om zo een PTSS te voorkomen. Na een fysiek trauma blijkt 43-84% van de patiënten psychosociale problemen te ervaren. In de groep patiënten met een fysiek trauma zijn ASS symptomen weinig onderzocht. In dit project wordt onderzocht wat het natuurlijk beloop is van ASS symptomen en de effecten van deze symptomen op de ontwikkeling van PTSS, angst, depressieve symptomen en kwaliteit van leven. We richten ons daarbij op het identificeren van een subgroep patiënten bij wie de ASS symptomen aanwezig blijven of toenemen. Dit geeft waardevolle informatie over de behoefte aan een psychologische interventie. Vervolgens gaan we onderzoeken of het haalbaar is om EMDR toe te passen bij deze patiëntengroep.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website