Projectomschrijving

Uit internationaal onderzoek blijkt dat ongeveer 2/3 van de mensen met multipele sclerose (MS) niet aan het werk blijft.

Doel

Het doel van de MS@Work studie is het in kaart brengen van factoren die van invloed zijn op arbeidsparticipatie bij mensen met MS. Het plan is om 350 MS patiënten, verspreid over 12-14 MS centra in Nederland, met en zonder een betaalde baan gedurende een periode van 3 jaar jaarlijks te onderzoeken. We richten ons daarbij op het lichamelijk functioneren, stemming en denkvermogen door middel van een neurologisch en neuropsychologisch onderzoek. Medicatiegebruik en gegevens over de werksituatie tijdens de huidige of laatste baan verzamelen we door middel van vragenlijsten.

Verwachte resultaten

De bedoeling is om na 3 jaar te weten te komen welke (mogelijk behandelbare) factoren leiden tot verminderd werken of zelfs baanverlies. Zo hopen wij een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van arbeidsparticipatie van mensen met MS.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website