Projectomschrijving

Vestibulair schwannomen zijn goedaardige hersen tumoren. In het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg worden patiënten uit het gehele land behandeld met een apparaat dat dergelijke tumoren met een hele hoge precisie bestraalt, het Gamma Knife. Deze tumoren, ook wel brughoektumoren genoemd, reageren niet altijd hetzelfde op een dergelijke behandeling. Sommige tumoren krimpen, andere blijven stabiel, en weer anderen blijven doorgroeien. Het is niet bekend waarom deze tumoren zo verschillend reageren op deze vorm van behandeling.
Doel
Dit onderzoeksproject heeft als doel om de reactie van vestibulair schwannomen op Gamma Knife behandeling te kunnen voorspellen. In samenwerking met de Technische Universiteit van Eindhoven worden technieken ontwikkeld om de MRI beelden zeer geavanceerd te analyseren. Allerlei aspecten verkregen uit de MRI beelden worden gekoppeld aan de waargenomen reactie van de tumoren na de behandeling. Op deze wijze hopen wij meer inzicht te krijgen in factoren die de behandeling al dan niet succesvol maken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website