Projectomschrijving

Om de kwaliteit van zorg te kunnen meten en vergelijken, wordt gebruik gemaakt van internationale voorspellende modellen. De klassieke uitkomstmaat die hierbij gebruikt wordt, is ziekenhuissterfte. Op basis van patiënt- en ongevalkenmerken worden de overlevingskansen binnen een patiëntengroep voorspeld.

Alternatieve modellen en uitkomstmaten

Uit eerder onderzoek blijkt dat met behulp van deze bestaande modellen de overleving niet voor alle patiëntencategorieën goed te voorspellen is. In dit project worden bestaande modellen gevalideerd en alternatieven ontwikkeld. De laatste jaren is de sterfte binnen de traumapopulatie sterk afgenomen. Dit vraagt naast sterfte ook om andere uitkomstmaten, zoals kwaliteit van leven en invaliditeit. In dit project worden op basis van een grote dataverzameling voorspellende modellen ontwikkeld die gebaseerd zijn op die andere uitkomsten.

Verwachte resultaten

Door voorspelde en werkelijke uitkomst te vergelijken kan vervolgens de kwaliteit van de traumazorg voor grote groepen gemeten en vergeleken worden.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website