Projectomschrijving

De evaluatiestudie is gericht op de maatschappelijke meerwaarde van het programma. Die bekijken we vanuit verschillende perspectieven. Vanuit het patiënt gaat het bijvoorbeeld om verschuivingen in patiëntenstromen en effecten op de kwaliteit van zorg; vanuit de professional om de koppeling tussen onderwijs en onderzoek; vanuit de instelling op de inbedding van onderzoek in de organisatie en vanuit de maatschappelijk perspectief om de vraag of deze nieuwe wijze van financiering inderdaad voordelen biedt ten opzichte van de huidige manier.
De evaluatie betreft een mix-methods onderzoek waarin we zowel kwantitatief onderzoek doen, bijvoorbeeld naar patiëntenstromen en kwaliteit van zorg, bedrijfseconomisch, naar de precieze effecten op de financiering van zorg, als kwalitatief, bijvoorbeeld naar de inbedding in de organisatie en opleiding en de wijze waarop andere landen dit hebben georganiseerd.
Om het onderzoek goed in te bedden maken we gebruik van zowel een wetenschappelijke als een maatschappelijke klankbordgroep.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website