Projectomschrijving

In de laatste 10 jaar is een sterke toename waarneembaar in het aantal ongevalpatiënten van 75 jaar en ouder. Een groot gedeelte van deze groep heeft een heupfractuur, waarbij vaak voor het ongeval andere (ernstige) aandoeningen aanwezig waren. Standaardbehandeling van deze laatstgenoemde groep is een operatie. Over de (lange termijn) gevolgen in termen van kwaliteit van leven, lichamelijk en psychisch functioneren van een (geopereerde) heupfractuur bij deze kwetsbare ouderen is weinig bekend. Ook over de kosten zijn weinig onderzoeksresultaten beschikbaar.

Risicoprofielen

In dit project zullen risicoprofielen in kaart worden gebracht voor een slechte uitkomst na een heupfractuur. Hiervoor wordt informatie verzameld over sterfte, kwaliteit van leven, lichamelijk en psychisch functioneren en kosten gedurende 2 jaar na het ongeval. Doel is om een risicoscorekaart te ontwikkelen waarmee arts en patiënt samen een betere afweging kunnen maken voor al dan niet opereren na een heupfractuur.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website