Projectomschrijving

Project omschrijving

Bij glaucoom ontstaat schade aan de oogzenuw door een te hoge oogdruk. Deze druk kan verminderd worden door verschillende behandelingen, zoals het implanteren van een klein buisje (‘Baerveldt implantaat’), waardoor de afvoer van vocht wordt verbeterd. Hierbij kunnen echter complicaties ontstaan, waaronder problemen met oogbewegingen (motiliteit) en schade aan het hoornvlies. De motiliteitsproblemen kunnen leiden tot hinderlijk dubbelzien en de hoornvliesproblemen uiteindelijk tot wazig zicht. Om deze problemen in kaart te brengen heeft het Oogziekenhuis Rotterdam twee onderzoeksprojecten opgestart met de volgende vragen;

  • Hoe groot is de problematiek rond het dubbelzien na het plaatsen van een Baerveldt implantaat?
  • Wat is de impact op het hoornvlies en kan de huidige analysemethode verbeterd worden om een betrouwbaarder beeld te geven van het hoornvlies voor en na implantatie?

Resultaten

Na de analyse bleek meer dan een vierde van de patiënten met een Baerveldt implantaat dubbel te zien. De patiëntengroep, waarbij de Baerveldt volgens de nieuwe vrije-plaattechniek werd aangebracht, had een gelijkwaardig aantal patiënten met dubbelzien. Verder bestaat er een correlatie tussen de celafname en de cornea-buisafstand. Wanneer het buisje in contact staat met de cornea, is er duidelijk een grotere celafname.

Conclusies

Beide onderzoeken geven aanleiding tot wijzigingen in het beleid van de oogarts. We bevelen aan om in de toekomst meer aandacht te besteden aan vooronderzoek, opdat het beleid meer persoonlijk afgestemd kan worden. Zo kunnen patiënten die een groter risico lopen op het ontwikkelen van dubbelbeelden of hoornvliesproblematiek een (alternatieve) operatie op maat aangeboden worden. De ontwikkelde algoritmen geven een betrouwbaardere waarde dan de huidige algoritmen en kunnen gebruikt worden om het hoornvlies beter te analyseren op risico’s. Daarnaast is de aanbeveling het buisje niet in contact met het hoornvlies te plaatsen, maar bij voorkeur er zo ver mogelijk vandaan.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website