Projectomschrijving

Fuchs endotheel dystrofie is een aandoening van het hoornvlies van het oog waarbij de binnenste cellaag versneld afsterft. Als patiënten met Fuchs endotheel dystrofie ook voor een staaroperatie in aanmerking komen is het voor de behandelend oogarts lastig te bepalen of alleen een staaroperatie afdoende is of dat er ook een hoornvliestransplantatie nodig is. Dit onderzoek probeert de oogarts gegevens te verschaffen die kunnen helpen om deze beslissing te nemen.
Voorafgaande aan de staaroperatie worden een aantal metingen verricht. Vervolgens worden de patiënten 1 maand na de staaroperatie weer onderzocht en wordt bepaald of en zo ja, welk(e) o(o)g(en) een hoornvliestransplantatie moeten ondergaan om uiteindelijk het zichtvermogen te verbeteren. Hierbij wordt gekeken naar drie parameters: hoornvliesdikte, grijswaarde van het hoornvlies en een meting met de confocale microscoop. Deze worden beoordeeld op de voorspellende waarde voor de noodzaak van een hoornvliestransplantatie na de staaroperatie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website