Projectomschrijving

Maastro is een zelfstandige bestralingskliniek zonder winstoogmerk. Er wordt gestreefd naar de beste overleving en functiebehoud van patiënten. Dit wil Maastro bereiken door nauwkeurigere bestraling, het combineren van bestraling met immunotherapie en door patiëntenparticipatie en gedeelde besluitvorming in een efficiënte workflow. Maastro is koploper op het gebied van voorspellende modellen die selectie van de beste behandeling voor de individuele patiënt mogelijk maken. Daarnaast ligt de focus op het ondersteunen van arts en patiënt bij gedeelde besluitvorming en innovatieve klinische studies met nieuwe behandelingen. In dit project zal worden geïnnoveerd door het verminderen van bijwerkingen als gevolg van bestraling op het hart, de hersenen en de endeldarm. Door deze innovatieve werkwijze kan dergelijke nieuwe zorg snel worden geïmplementeerd. Het TZO-programma stelt Maastro in staat om hun toppositie te verduurzamen door onderzoek en innovatie te verbinden met strategische samenwerkingen en (data) infrastructuur.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website