Projectomschrijving

De overleving van mensen die getroffen worden door een acute hartstilstand is sterk afhankelijk van de snelheid waarmee reanimatie (o.a. met behulp van een automatische externe defibrillator (AED)) wordt toegepast. Idealiter vindt reanimatie binnen 6 minuten plaats. In de regio Twente is een systeem ingevoerd waarbij getrainde burgers via sms worden gealarmeerd in het geval er in hun buurt iemand een acute hartstilstand krijgt. De gealarmeerde burger kan de reanimatie al starten (met behulp van de dichtstbijzijnde AED) voordat de het ambulancepersoneel ter plaatse is. Niet duidelijk is hoe (kosten)effectief dit alarmeringssysteem is en in hoeverre het proces van het alarmeringssysteem optimaal verloopt.

Inzicht in de (kosten)effectiviteit van het inzetten van getrainde burgers kan gebruikt worden bij de beslissing dit alarmeringssysteem in stand te houden en/of ook elders in Nederland in te voeren. Het levert ook aanbevelingen voor het optimaliseren van het systeem.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website