Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op de afdeling kindergeneeskunde van het Meander Medisch Centrum wordt sinds 3 jaar visite aan het bed met de patiënt en ouder gedaan, zonder voorafgaande “papieren” visite. In de praktijk blijken professionals de kwaliteit van de visite als wisselend te ervaren. Van kind en ouders weten we dit nog niet.

De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek is: Hoe kunnen visite teams dagelijkse reflectie op “visite-as-imagined” versus “visite-as-done” inzetten om vaardiger te worden in het creëren van gedeeld situatiebewustzijn*) onder wisselende en lastige omstandigheden?

Middels een participatief actieonderzoek wordt deze vraag beantwoord. De definitieve keuze ten aanzien van de dataverzameling en de verbeteracties wordt bepaald door het onderzoeksteam. Hierbij kan gedacht worden aan: vragenlijst, interviews, observatie, dagelijkse reflectie op de visite, photo voice dialogue, videofeedback, en reflecties op casuïstiek.

De theoretische vertrekpunten voor de reflectie op de praktijk zijn: 1) De praktijksituatie betreft een complexe socio-technische dynamische omgeving; 2) Voor een veilig proces in een complexe omgeving is aanpassingsvermogen cruciaal 3) Veiligheid is een actieve capaciteit of een gedragspatroon in plaats van de afwezigheid van negatieve uitkomsten. 4) Leren en veranderen verlopen soms intentioneel en soms via ongeschreven regels. 5) De waarneming van het gewone is mogelijk bij de gratie van het waarnemen van verschillen in werkwijze of perspectief.

Het onderzoek beoogt naast lokale inzichten en praktijkverbetering ook hypotheses te formuleren: 1) veiligheidskundig: over de werkzame elementen van Safety II die helpen om in wisselende configuraties constante kwaliteit te creëren en 2) veranderkundig: over de werkzame elementen van Safety II die helpen om tot verspreiding van effectief gedrag te komen. De opgedane kennis wordt in de rapportage rijk geïllustreerd aan verhalende praktijksituaties die helpen in de verspreiding naar andere ziekenhuizen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website