Projectomschrijving

Visite met de patiënt, leren van praktijkvariatie: wat werkt?

Op de afdeling kindergeneeskunde van Meander Medisch Centrum vindt op de patiëntenkamer de artsenvisite plaats: een overleg over de voortgang en het behandelplan met kinderen, ouders, artsen en verpleegkundigen. Met actieonderzoek is ontdekt hoe deelnemers aan de visite met en van elkaar kunnen leren om nog meer duidelijkheid voor iedereen te creëren rondom de visite.

Hoe is geleerd?

We observeerden in totaal 110 visites op de kinderafdeling van het Meander MC. Ook zetten we vragenlijsten en interviews uit onder betrokken ouders en zorgverleners bij deze visites. Daarbij keken we vooral naar wat goed ging en wat nog beter zou kunnen, en brachten we in kaart wat de huidige en gewenste werkwijzen rondom visite zijn.
In het onderzoek wisselden zorgverleners multidisciplinair hun verwachtingen en belevingen uit, vroegen ze door bij onduidelijkheid en hielpen ze elkaar herinneren aan de structuur. Dit leidde tot meer inzicht in elkaars aannames, meer begrip voor elkaar, meer bereidheid tot verandering én meer werkplezier.

Resultaten

Meer uniformiteit en duidelijkheid in werkwijzen, door onder andere:

  • een informatieposter voor ouders
  • het uitschrijven van ontslagdoelen en vragen op het whiteboard
  • het aanhouden van een vaste volgorde en inhoud bij de visite

Daarbij bleek ook dat het soms goed is om af te wijken van de uniforme standaardwerkwijze, wanneer dat past in de situatie.

Download

Blog

Kinderarts Margot Ernst-Kruis vertelt over de inzichten die dit project opleverde. ‘We hebben geleerd dat onze aannames niet altijd klopten. Zaken waarvan wij dachten dat ze heel belangrijk waren, vonden de patiënt en ouder minder belangrijk en andersom.’

> Lees haar blog

Nieuws

Workshop

Leren van wat goed gaat

Hoe werken de principes van Safety-II in de dagelijkse praktijk van Nederlandse ziekenhuizen en zelfstandige behandelklinieken? En leiden ze tot meer patiëntveiligheid? We financieren 11 projecten die hier onderzoek naar doen. Dit project is daar één van.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website