Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het project ‘Safety II op de IC’ leren zorgverleners reflecteren op hun dagelijks handelen, gebruikmakend van Appreciative Inquiry (waarderend onderzoek). Hierbij wordt ingezoomd op waarom het juist zo vaak goed gaat, ondanks de complexiteit van IC-zorg.

 

Er wordt gereflecteerd op twee processen in de alledaagse IC-praktijk (glucoseregulatie en overdrachten): welke aspecten en verbindingen tussen onderdelen in de zorg leiden tot goede uitkomsten en welke tot ongewenste uitkomsten en hoe kunnen we de goede dingen versterken?

 

Het project evalueert de invloed van positief reflecteren op de werkbeleving van zorgverleners en op patiëntveiligheidsuitkomsten en wat benodigdheden zijn voor het verbeteren van de dagelijkse praktijk op basis van positieve reflectie.

 

De opbrengsten uit deze studie (ontwikkelde reflectiemethode, ervaringen met het toepassen ervan en bewijs voor effectiviteit) biedt handvaten voor het implementeren van Safety II in de zorg.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Lopende studie.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

IC-zorg is complex, dynamisch en veelal onvoorspelbaar: IC-artsen en -verpleegkundigen nemen dagelijks beslissingen op basis van incomplete informatie en maken afwegingen over leven en dood. IC-zorg vraagt om zorgverleners die kunnen inspelen op onverwachte en onvoorspelbare situaties. Het adaptief vermogen, enorme veerkracht en bevlogenheid van IC-medewerkers was dan ook goed te zien tijdens de eerste piek van de COVID-19 pandemie en daarna.

 

Binnen intensive care geneeskunde is grote behoefte om het veiligheidsdenken te verbreden en niet alleen te kijken naar ongewenste uitkomsten, maar ook te reflecteren op de alledaagse praktijk om te begrijpen waarom het meestal goed gaat, ondanks de vaak uitdagende omstandigheden. Het leren en verbeteren op basis van wat goed gaat geeft positieve energie en zorgt ervoor dat zorgverleners zich meer gerespecteerd en gewaardeerd voelen.

 

 

 

In dit actieonderzoek leren zorgverleners positief reflecteren op de dagelijkse praktijk, gebruikmakend van Appreciative Inquiry (waarderend onderzoek). Hierbij wordt ingezoomd op waarom het juist zo vaak goed gaat, ondanks de complexiteit van IC-zorg. En kunnen we waar we goed in zijn versterken? In het onderzoek worden een aantal klinische processen in de IC-praktijk (decubituspreventie, overdrachten en glucoseregulatie) prospectief onderzocht en bestudeerd welke aspecten en verbindingen tussen onderdelen in de zorg leiden tot goede uitkomsten en soms tot ongewenste uitkomsten en hoe de (combinatie van) succesfactoren kan worden versterkt in de dagelijkse praktijk.

 

Met behulp van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden wordt geëvalueerd wat de werkzaamheid van deze aanpak is op het gedrag en beleving van zorgverleners en op patiëntveiligheidsuitkomsten. Daarnaast wordt met kwalitatieve methoden bestudeerd wat de werkbaarheid is en benodigdheden zijn voor het positief leren reflecteren op de dagelijkse praktijk.

 

De opbrengsten uit deze studie (ontwikkelde reflectiemethode, ervaringen met het toepassen ervan en bewijs voor effectiviteit) moet concrete handvatten bieden voor IC-geneeskunde, maar ook daarbuiten, voor het implementeren van Safety II in de zorg.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website