Projectomschrijving

Doel

In het project ‘Safety II op de IC’ leren zorgverleners reflecteren op hun dagelijks handelen, gebruikmakend van Appreciative Inquiry (waarderend onderzoek). Hierbij wordt ingezoomd op waarom het juist zo vaak goed gaat, ondanks de complexiteit van IC-zorg.

Werkwijze

Er wordt gereflecteerd op 2 processen in de alledaagse IC-praktijk (glucoseregulatie en overdrachten):

  • welke aspecten en verbindingen tussen onderdelen in de zorg leiden tot goede uitkomsten?
  • welke tot ongewenste uitkomsten?
  • hoe kunnen we de goede dingen versterken?

Het project evalueert de invloed van positief reflecteren op de werkbeleving van zorgverleners en op patiëntveiligheidsuitkomsten en wat benodigdheden zijn voor het verbeteren van de dagelijkse praktijk op basis van positieve reflectie.

Verwacht resultaat

De opbrengsten uit deze studie (ontwikkelde reflectiemethode, ervaringen met het toepassen ervan en bewijs voor effectiviteit) bieden handvaten voor het implementeren van Safety II in de zorg.

Leren van wat goed gaat

Hoe werken de principes van Safety-II in de dagelijkse praktijk van Nederlandse ziekenhuizen en zelfstandige behandelklinieken? En leiden ze tot meer patiëntveiligheid? We financieren 11 projecten die hier onderzoek naar doen. Dit project is daar één van.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website