Projectomschrijving

Jaarlijks worden er circa 400 kinderen van de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) van het Universitair Medisch Centrum Utrecht overgeplaatst naar een tweedelijns ziekenhuis zodra deze kinderen geen intensieve zorg meer nodig hebben. Door een landelijk tekort aan neonatologie-verpleegkundigen is het aantal NICU-bedden schaars en de druk op NICU-bedden groot. Tijdige overplaatsing is daarom van groot belang.

Complex proces

De overplaatsing van deze kwetsbare kinderen naar een tweedelijns ziekenhuis is een complex proces waarbij in een kort tijdsbestek vele handelingen dienen te worden verricht en meerdere zorgverleners betrokken zijn. Zorgvuldigheid, veiligheid en patiënttevredenheid staan onder spanning door hoge tijds- en werkdruk.

Doel

Het actieonderzoek ‘safe transfer NICU’ heeft als doel te onderzoeken welke aspecten essentieel zijn voor een veilige, tijdige overplaatsing en hoe deze aspecten geborgd kunnen worden in een proactieve, wendbare en lerende organisatie.

Artikelen

Leren van wat goed gaat

Hoe werken de principes van Safety-II in de dagelijkse praktijk van Nederlandse ziekenhuizen en zelfstandige behandelklinieken? En leiden ze tot meer patiëntveiligheid? We financieren 11 projecten die hier onderzoek naar doen. Dit project is daar één van.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website