Projectomschrijving

Centraal in het denken over Safety II staat het bevorderen van veerkracht van zorgpraktijken.

Doel

In dit project werken we hieraan door het gesprek over kwaliteit en veiligheid op de werkvloer te versterken.

Werkwijze

Dat doen we in de eerste plaats door kwalitatieve feedback over de zorgpraktijk te introduceren die de onderlinge feedback en reflectie op het zorgproces faciliteren, zoals mini-audits en videoreflexiviteit. Daarnaast door verticale verantwoording zodanig aan te passen dat dit het gesprek over kwaliteit bevordert. We werken met 6 teams in 3 ziekenhuizen op door hen geselecteerde kritische processen, zoals medicatieverificatie en vrijheidsbeperkende maatregelen.
We hanteren een vorm van formatieve evaluatie waarin we tussentijdse resultaten steeds met de teams bespreken. Aanvullend hierop organiseren we een leernetwerk waarin de 6 teams bij elkaar komen om van elkaars ervaringen te leren en meer overstijgende lessen voor Safety II in de praktijk te identificeren.

Leren van wat goed gaat

Hoe werken de principes van Safety-II in de dagelijkse praktijk van Nederlandse ziekenhuizen en zelfstandige behandelklinieken? En leiden ze tot meer patiëntveiligheid? We financieren 11 projecten die hier onderzoek naar doen. Dit project is daar 1 van.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website