Projectomschrijving

De organisatie van de ziekenhuiszorg wordt in toenemende mate complexer. Zorgmedewerkers werken onder enorme druk en moeten zich continu aanpassen en resilient (veerkrachtig) omgaan met onverwachte situaties voor het behoud van patiëntveiligheid. Deze complexiteit vraagt om een andere aanpak en nieuwe instrumenten om de patiëntveiligheid verder te verbeteren.

Doel

Samen met de ziekenhuispraktijk werken we in dit project aan het verder versterken van het organisatorische aanpassingsvermogen en de veerkracht van ziekenhuisafdelingen. We gaan hiervoor een nieuwe interventiemethode voor de Nederlandse ziekenhuiscontext ontwikkelen: de Resilience Analysis Grid (RAG-NL).

Werkwijze

De RAG brengt complexe handelingen in ziekenhuizen in kaart op basis van 4 capaciteiten voor organisatie- en teamveerkracht die horen bij Safety-II: reageren, monitoren, leren en anticiperen. De RAG doet dit aan de hand van een vragencataloog en evaluerende workshop die we in dit project ontwikkelen. Ziekenhuizen kunnen hierdoor effectiever leren omgaan met complexe zorg. We ontwikkelen en evalueren de RAG samen met zorgprofessionals om aan het einde van dit project een bruikbare RAG-NL klaar te hebben voor de praktijk. De RAG-NL zal ingezet worden als meetinstrument en interventietool om ziekenhuisafdelingen te laten reflecteren op hun dagelijks werk. En te achterhalen hoe goed de werkprocessen en het zorgsysteem functioneren.

Leren van wat goed gaat

Hoe werken de principes van Safety-II in de dagelijkse praktijk van Nederlandse ziekenhuizen en zelfstandige behandelklinieken? En leiden ze tot meer patiëntveiligheid? We financieren 11 projecten die hier onderzoek naar doen. Dit project is daar één van.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website