Projectomschrijving

Verpleegkundigen stellen alles in het werk om de kwaliteit en veiligheid van patiëntenzorg te garanderen. Onderzoek laat echter zien dat dit vaak ad hoc gebeurt en blijvende oplossingen lastig zijn. Dit is jammer, want de complexe omgeving waarin verpleegkundigen werken en de hoge werkdruk zorgen voor een toename van risico’s voor patiënten.

Doel en werkwijze

In dit onderzoek leren we hoe verpleegkundigen meer invloed kunnen uitoefenen op hoe zij in hun werk vorm geven aan het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van zorg. Door te kijken naar hoe zij hiervoor leiderschap inzetten, ontwikkelen we kennis over veerkrachtige praktijken van verpleegkundigen.

Samenwerking

Dat doen we door samen met verpleegkundigen, management en cliëntenraden van 3 verschillende ziekenhuizen, positieve voorbeelden van hoe verpleegkundigen werken aan kwaliteit en veiligheid te observeren en te analyseren. Dit levert inzichten voor ziekenhuizen die de rol van verpleegkundigen in kwaliteit en veiligheidsmanagement willen verbeteren.

Vlog over project 'Met Verve!'

Meer informatie

Leren van wat goed gaat

Hoe werken de principes van Safety-II in de dagelijkse praktijk van Nederlandse ziekenhuizen en zelfstandige behandelklinieken? En leiden ze tot meer patiëntveiligheid? We financieren 11 projecten die hier onderzoek naar doen. Dit project is daar één van.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website