Projectomschrijving

Bij ontslag van patiënten uit het ziekenhuis naar huis hoort direct een bericht met de belangrijkste feiten over de zorg van de patiënt mee te gaan naar de volgende verantwoordelijke zorgverlener. Dat gaat niet altijd goed.

Doel en werkwijze

Omdat zo'n ontslagbericht essentieel is voor goede en veilige patiëntenzorg werken we in het onderzoek 'Geslaagd Ontslag' aan verbeteren van dit zorgproces. Dat doen we door te kijken op afdelingen waar het juist wel goed gaat. Waar ontslagberichten wel op tijd en met de juiste informatie terechtkomen bij de zorgverlener die de zorg voor de patiënt overneemt. We bestuderen in dit onderzoek niet alleen het medische maar ook het verpleegkundige ontslagbericht door te observeren in de praktijk en door professionals en patiënten te interviewen. We onderzoeken vervolgens of de lessen die we leren bruikbaar zijn voor andere afdelingen in het ziekenhuis waar nog ruimte is voor verbetering.

Leren van wat goed gaat

Hoe werken de principes van Safety-II in de dagelijkse praktijk van Nederlandse ziekenhuizen en zelfstandige behandelklinieken? En leiden ze tot meer patiëntveiligheid? We financieren 11 projecten die hier onderzoek naar doen. Dit project is daar één van.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website