Projectomschrijving

Mensen met langdurige (chronische) lage rugklachten blijken slechts een klein effect te hebben van fysiotherapie. Deze effecten zijn nog kleiner wanneer de pijnklachten en beperkingen ernstig zijn.

Doel: betere behandeling met virtual reality bij chronische lage rugklachten

Wij denken voor deze complexere patiëntengroep de behandeling te kunnen verbeteren, door het gebruik van therapeutische virtual reality (VR).

Effectiviteit en kosteneffectiviteit vergelijken

Om dit te onderzoeken voeren we een gerandomiseerd gecontroleerde studie uit bij 120 mensen. Dit zijn mensen met chronische lage rugpijn die vanwege hun rugklachten een fysiotherapeut bezoeken en waarbij sprake is van ernstige klachten en beperkingen. De ene helft ontvangt de nieuwe fysiotherapiebehandeling met VR, de andere helft ontvangt de gebruikelijke fysiotherapiebehandeling. Wij zullen bij de deelnemers vragenlijsten afnemen bij aanvang en na 3 en 12 maanden, waarmee de effectiviteit en kosteneffectiviteit van beide behandelingen vergeleken worden. Onze belangrijkste uitkomstmaat is de mate van beperkingen in dagelijkse activiteiten (ODI vragenlijst).

Beantwoording kennisvragen paramedische zorg

Welke onderzoeksonderwerpen vinden paramedische zorgprofessionals en patiënten belangrijk? En welke hiaten zijn er? 7 projecten hebben financiering ontvangen vanuit het programma Paramedische zorg om geprioriteerde kennisvragen uit de kennisagenda’s Paramedische zorg te beantwoorden. Dit project is daar 1 van.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website