Projectomschrijving

Fysiotherapie op maat: digitale keuzehulp LARS

Chronische lage rugpijn is wereldwijd een groot sociaal-maatschappelijk probleem waarbij diverse behandelvormen met wisselend succes worden ingezet.

Doel: ontwikkelen digitale keuzehulp

Doel van deze studie is om samen met cliënten met chronische lage rugpijn, fysiotherapeuten, ICT-deskundigen en studenten de digitale keuzehulp LARS (LAge Rugpijn Support) te ontwikkelen.

Samen beslissen met digitale keuzehulp

Samen met gebruikers worden de visies en voorkeuren over de factoren die het behandelsucces beïnvloeden bepaald. Zo wordt in co-creatie bepaald hoe LARS eruit moet zien om de tool bruikbaar en toepasbaar te maken in de praktijk. LARS helpt bij het kiezen van de meest passende fysiotherapeutische behandeling door de voor- en nadelen van elke behandeling op een rij te zetten. Zo kan een cliënt zich goed voorbereiden op het gesprek bij de fysiotherapeut. In samenspraak wordt dan een behandeling gekozen.

Beantwoording kennisvragen paramedische zorg

Welke onderzoeksonderwerpen vinden paramedische zorgprofessionals en patiënten belangrijk? En welke hiaten zijn er? 7 projecten hebben financiering ontvangen vanuit het programma Paramedische zorg om geprioriteerde kennisvragen uit de kennisagenda’s Paramedische zorg te beantwoorden. Dit project is daar 1 van.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website