Projectomschrijving

De zorg voor ernstig zieke kinderen is zo ingewikkeld dat meestal veel verschillende zorgverleners nodig zijn. Zorgverleners moeten dan goed samenwerken, zodat alle zorg op elkaar aansluit en op wat voor kind en gezin belangrijk is. In de praktijk lukt dat vaak niet of te laat.

Doel

In dit project werken ouders, huisartsen, kinderartsen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten vanuit het ziekenhuis en thuis aan werkwijzen die de samenwerking rond het kind en het gezin verbeteren. De aanpak en resultaten worden uitgewerkt en beschreven en gedeeld met de andere regio’s.

Werkwijze

Allereerst zoeken we uit wat volgens ouders en zorgverleners de knelpunten zijn. Deelnemers besluiten dan welke knelpunten zij willen aanpakken. Met hen bedenken we een aanpak, die zij vervolgens uitvoeren in hun praktijk. Daarbij wordt onderzocht of de gekozen aanpak helpt de samenwerking te verbeteren.

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in 3 Netwerken Integrale Kindzorg te weten Noord Oost, Utrecht en Noord-Holland & Flevoland.

Samenwerking

Dit project is een samenwerking tussen Universitair Medisch Centrum Utrecht, Julius Centrum, Universitair Medisch Centrum Groningen, Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg, Stichting Kind & Ziekenhuis en Stichting KinderThuisZorg.

Multidisciplinaire samenwerking in de eerste lijn

Uit een verzameling van regiobeelden en praktijkvoorbeelden van de Juiste Zorg op de Juiste Plek blijkt dat de samenwerking tussen huisartsen, verpleegkundigen en paramedici nog niet optimaal is. Daarom financieren wij 6 projecten die aan de slag gaan met het verbeteren en onderbouwen van deze multidisciplinaire samenwerking. Dit project is daar één van.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website