Projectomschrijving

Doel

De beroepsverenigingen voor diëtetiek (NVD), ergotherapie (EN), huidtherapie (NVH), logopedie (NVLF) en oefentherapie (VvOCM) willen hun expertise over richtlijnontwikkeling in het algemeen, en de uitvoering van een knelpuntenanalyse in het bijzonder, vergroten.

Plan van aanpak

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) stelt hiervoor haar kennis en tools beschikbaar en zet voor de betrokken beroepsgroepen een learning community op. Centraal in de learning community staan het inrichten van het proces van een knelpuntinventarisatie, de analyse van knelpunten en de vertaling naar concept-uitgangsvragen voor de ontwikkeling van een richtlijn. De activiteiten zijn gerelateerd aan twee parallel lopende projecten; Knelpuntenanalyse Paramedische Zorg voor Kwetsbare Ouderen en Knelpuntenanalyse Paramedische Zorg voor mensen met Dementie.

Beoogd eindresultaat

Aan het einde van dit project zijn betrokkenen in staat om zelfstandig een knelpuntenanalyse uit te voeren in de rol van richtlijnadviseur.

Gezamenlijke richtlijnontwikkeling

In 3 projecten starten paramedische beroepsgroepen met het gezamenlijk ontwikkelen van richtlijnen: een knelpuntenanalyse voor kwetsbare ouderen, een knelpuntenanalyse voor mensen met dementie en het opzetten van een learning community.

> Lees meer over deze unieke samenwerking

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website