Projectomschrijving

In de palliatieve thuiszorg voor patiënten met een ongeneeslijke aandoening werken huisarts en verpleegkundigen samen, maar onvoldoende met paramedici. Patiënten en zorgverleners ervaren knelpunten rondom communicatie, deskundigheid, continuïteit en coördinatie. Structurele samenwerking tussen huisarts, verpleegkundigen, geestelijk verzorger en paramedici ontbreekt en door de bestaande professionele domeingrenzen gaat relevante informatie over wensen en behoeften van de patiënt verloren en vindt de zorg niet plaats op de gewenste plek.

Doel en werkwijze

In dit project gaan we met participatief actieonderzoek samen met patiënten, huisartsen, verpleegkundigen, paramedici en geestelijk verzorgers 2 vernieuwde PaTz-groepen inrichten en evalueren, waarbij één van de zorgverleners de rol van centrale zorgverlener vervuld. We ontwikkelen, veranderen en doen kennis op over de inrichting van de samenwerking, de werkingsmechanismen en ervaren meerwaarde voor de patiënt en zorgverlener

Samenwerking

Dit project is een samenwerking tussen Saxion, Carintreggeland, Zorggroep Manna, Netwerken Palliatieve zorg Twente, gezondheidscentrum Het Kompas, huisartsenpraktijk De Driehoek, en de Nederlandse Federatie van Kankerpatientenorganisaties en Long Alliantie Nederland.

Multidisciplinaire samenwerking in de eerste lijn

Uit een verzameling van regiobeelden en praktijkvoorbeelden van de Juiste Zorg op de Juiste Plek blijkt dat de samenwerking tussen huisartsen, verpleegkundigen en paramedici nog niet optimaal is. Daarom financieren wij 6 projecten die aan de slag gaan met het verbeteren en onderbouwen van deze multidisciplinaire samenwerking. Dit project is daar één van.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website