Projectomschrijving

Wat betekent moeilijk kunnen praten voor het dagelijks leven? Praten doen we de hele dag. Met familie en vrienden thuis, maar ook tijdens sport, op school en werk. Wanneer praten niet vanzelf gaat, bijvoorbeeld als iemand stottert of woorden niet meer kan vinden, dan heeft dit vervelende gevolgen. Dagelijkse gesprekken zijn lastig, net als het meedoen aan bepaalde activiteiten. We noemen dit een beperking in communicatieve participatie.

Doel: meer communicatieve participatie

In het project PROMs (Patient-reported Outcome Measures) in Logopedie doen we onderzoek naar communicatieve participatie. Met als uiteindelijk doel om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen.

Onderzoek naar zinvolle toepassing van vragenlijst over communicatieve participatie

Daarom gaan we samen met mensen met spraak-, taal-, stem- en gehoorproblemen uitzoeken wanneer meedoen lastig is. We maken een vragenlijst over communicatieve participatie, die voor iedereen toegankelijk is. Een belangrijk deel van de studie gaat over de toepassing in de praktijk. Samen met logopedisten gaan we uitzoeken hoe een vragenlijst over communicatieve participatie zinvol gebruikt kan worden in logopedische behandeling.

Beantwoording kennisvragen paramedische zorg

Welke onderzoeksonderwerpen vinden paramedische zorgprofessionals en patiënten belangrijk? En welke hiaten zijn er? 7 projecten hebben financiering ontvangen vanuit het programma Paramedische zorg om geprioriteerde kennisvragen uit de kennisagenda’s Paramedische zorg te beantwoorden. Dit project is daar 1 van.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website