Projectomschrijving

Doel

De beroepsverenigingen voor diëtetiek (NVD), ergotherapie (EN), fysiotherapie (KNGF), huidtherapie (NVH), logopedie (NVLF) en oefentherapie (VvOCM) werken samen aan meer inzicht in de ervaren knelpunten van zorgprofessionals én patiënten bij de paramedische zorg aan kwetsbare ouderen.

Plan van aanpak

Zij doen dit door focusgroepbijeenkomsten en interviews met zowel inhoudsdeskundigen als mantelzorgers van patiënten (kwetsbare ouderen). Ook raadplegen ze ervaren zorgprofessionals en stakeholders. Na inventarisatie en analyse van de ervaren knelpunten zetten de verenigingen per beroepsgroep de belangrijkste 3 knelpunten om naar concept-uitgangsvragen. Deze uitgangsvragen worden opgenomen in het raamwerk voor een nieuw te ontwikkelen paramedische richtlijn Kwetsbare Ouderen.

Beoogd eindresultaat

Uit het project volgt een concreet advies over de manier waarop betrokken beroepsgroepen een vervolg kunnen geven aan deze eerste fase en met welke partijen zij daarin kunnen optrekken.

Gezamenlijke richtlijnontwikkeling

In 3 projecten starten paramedische beroepsgroepen met het gezamenlijk ontwikkelen van richtlijnen: een knelpuntenanalyse voor kwetsbare ouderen, een knelpuntenanalyse voor mensen met dementie en het opzetten van een learning community.

> Lees meer over deze unieke samenwerking

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website