Projectomschrijving

Doel

In dit gezamenlijke project brengen de paramedische beroepsverenigingen voor diëtetiek (NVD), ergotherapie (EN), fysiotherapie (KNGF), logopedie (NVLF) en oefentherapie (VvOCM) de knelpunten in kaart die zorgverleners én patiënten/mantelzorgers ervaren bij de zorg aan mensen met dementie.

Plan van aanpak

Dit gebeurt middels focusgroepbijeenkomsten en interviews met mantelzorgers van patiënten met dementie en middels raadpleging van zorgprofessionals, inhoudsdeskundigen en stakeholders.

Beoogd eindresultaat

Per beroepsgroep worden de knelpunten verzameld en geprioriteerd en worden de belangrijkste knelpunten omgezet tot uitgangsvragen voor een nieuwe richtlijn. Tevens volgt uit het project een advies over het vervolg van deze eerste fase zoals de ontwikkeling van een beroepsspecifieke of een gezamenlijke richtlijn.

Gezamenlijke richtlijnontwikkeling

In 3 projecten starten paramedische beroepsgroepen met het gezamenlijk ontwikkelen van richtlijnen: een knelpuntenanalyse voor kwetsbare ouderen, een knelpuntenanalyse voor mensen met dementie en het opzetten van een learning community.

> Lees meer over deze unieke samenwerking

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website