Projectomschrijving

De Inventarisatie Kwaliteitsstandaarden Ergotherapie biedt een overzicht van bestaande kwaliteitsstandaarden, en van geplande en gewenste activiteiten op het gebied van de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden. Het betreft kwaliteitsstandaarden relevant voor de ergotherapie, ter bevordering van de kwaliteit van handelen van ergotherapeuten. De kwaliteitsstandaarden kunnen mono- of multidisciplinair zijn. De inventarisatie is uitgevoerd in de periode februari tot juni 2020.

Prioritering

Een prioritering ten aanzien van nieuw te ontwikkelen kwaliteitsstandaarden is bepaald gebaseerd op de maatschappelijke en wetenschappelijke evidentie zoals vermeld in de Kennisagenda Ergotherapie (2018) en op aanvullende criteria ten aanzien van de ontwikkelwens. De resultaten van deze inventarisatie zullen mede de basis vormen voor de keuzes en vervolgstappen, die partijen van het bestuurlijk akkoord gezamenlijk nemen, bij de verdere ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden.

Download

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website