Projectomschrijving

Logopedie is gespecialiseerde paramedische cliëntgerichte zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Logopedisten onderzoeken en behandelen stoornissen op het gebied van de persoonlijke communicatie en eten en drinken. Zij houden zich daarnaast bezig met voorlichting, preventie en wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van logopedie.

Kwaliteitsstandaarden

Kwaliteitsstandaarden zijn voor logopedisten een belangrijke informatiebron om samen met verwijzers, andere therapeuten en de cliënt te komen tot een passend onderzoek en een passende behandelmethode. In dit project zijn de bestaande en gewenste kwaliteitsstandaarden logopedie geïnventariseerd.

Resultaat

De inventarisatie van de kwaliteitsstandaarden logopedie biedt een overzicht van bestaande en gewenste kwaliteitstandaarden vanuit het werkveld van de logopedie. Daarnaast is er een prioritering opgesteld ten aanzien van (verder) te ontwikkelen kwaliteitsstandaarden. Deze prioritering is gebaseerd op de evidentie zoals opgenomen in de kennisagenda logopedie ten aanzien van de door het werkveld aangegeven hiaten.

 

Download

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website