Projectomschrijving

Patiënten met COPD die worden verwezen naar de longarts vanwege aanhoudende klachten en een hoge ziektelast hebben vaak meerdere aangrijpingspunten voor niet-medicamenteuze behandeling. Een integrale aanpak met een interdisciplinair behandelprogramma waarbij alle behandelaars goed met elkaar samenwerken is bewezen effectief, maar is in de eerste lijn nog niet beschikbaar.

Doel en werkwijze

In dit project ontwerpen zorgverleners uit eerste, tweede en derde lijn samen met, ervaringsdeskundige patiënten in de regio’s Nijmegen en Uden een eerste versie van een eerstelijns interdisciplinair zorgprogramma. Dit ontwerp wordt getest in een pilot studie. De leerpunten uit de pilot leiden tot een aangepaste en geoptimaliseerde versie waarmee zorgverleners en patiënten vervolgens gedurende een jaar ervaring mee zullen opdoen. Tenslotte vindt een evaluatie plaats van de haalbaarheid van deze werkwijze, de ervaringen van patiënten en zorgverleners en de potentiële effecten op klachten en ziektelast van patiënten.

Samenwerking

Dit project is een samenwerking tussen Radboudumc, Universiteit Maastricht, Longfonds, ZZG zorggroep, Bernhoven Ziekenhuis en Synchroon Zorggroep.

Multidisciplinaire samenwerking in de eerste lijn

Uit een verzameling van regiobeelden en praktijkvoorbeelden van de Juiste Zorg op de Juiste Plek blijkt dat de samenwerking tussen huisartsen, verpleegkundigen en paramedici nog niet optimaal is. Daarom financieren wij 6 projecten die aan de slag gaan met het verbeteren en onderbouwen van deze multidisciplinaire samenwerking. Dit project is daar één van.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website