Projectomschrijving

Binnen het ZonMw onderzoeksprogramma Paramedische Zorg 2019-2022 wordt kwaliteitsverbetering van de paramedische zorg gestimuleerd door onder andere de ontwikkeling van kwaliteitsstandaard, (stroomlijning van) richtlijnontwikkeling en het verbeteren van transparantie van de kwaliteit van zorg. In een kwaliteitsstandaard, zoals een richtlijn, zorgstandaard of module, staan aanbevelingen voor zorgverleners over hoe zij goede (multidisciplinaire) zorg kunnen verlenen. Zorg die aansluit op de zorgvraag van patiënten. In dit project zijn de bestaande kwaliteitsstandaarden die relevant zijn voor huidtherapie geïnventariseerd net als de wensen op het gebied van ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor huidtherapie.

Huidtherapie in beeld: inventarisatie van kwaliteitsstandaarden

Het opgeleverde rapport van het project ‘Huidtherapie in beeld: inventarisatie van kwaliteitsstandaarden’ bevat een overzicht van bestaande kwaliteitsstandaarden die relevant zijn voor huidtherapie, met geplande ontwikkeling of herziening van standaarden. Het rapport beschrijft ook de behoeftes van de beroepsgroep alsmede de gewenste activiteiten op het gebied van ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor huidtherapie waarbij relevante stakeholders betrokken zijn in dit proces.

Download

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website