Projectomschrijving

Dit onderzoek richt zich op het verbeteren van de effectiviteit van het diëtistisch consult in de praktijk. De cruciale vraag is: wat werkt het best voor welke cliënt en op welk moment?

Doel en werkwijze

Het doel van dit onderzoek is om te komen tot een toolbox met het meest ideale dieetadvies voor iedere individuele cliënt. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met individuele cliëntkenmerken zoals voedingsstatus, kennis, gezondheids- en voedselvaardigheden, gedragskenmerken, omgevingsfactoren en eventueel laaggeletterdheid en/of een niet-Nederlandse achtergrond. De toolbox wordt in co-creatie met diëtisten en cliënten ontwikkeld, aan de hand van het meest voorkomende ziektebeeld in de eerstelijnspraktijk: overgewicht met co-morbiditeit.

Verwachte resultaat

Wij verwachten dat cliënten meer tevreden zijn met hun dieetadvies, dit langer kunnen volhouden en hierdoor betere resultaten verkrijgen op hun medische uitkomstmaten en hun kwaliteit van leven.

Beantwoording kennisvragen paramedische zorg

Welke onderzoeksonderwerpen vinden paramedische zorgprofessionals en patiënten belangrijk? En welke hiaten zijn er? 7 projecten hebben financiering ontvangen vanuit het programma Paramedische zorg om geprioriteerde kennisvragen uit de kennisagenda’s Paramedische zorg te beantwoorden. Dit project is daar 1 van.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website