Projectomschrijving

Kwetsbare thuiswonende ouderen ervaren belemmeringen op meerdere levensgebieden. Zij hebben complexe zorg nodig. Om deze zorg goed af te stemmen worden in de eerste lijn multidisciplinaire overleggen (MDO’s) tussen verpleegkundigen, paramedici en huisartsen georganiseerd. Het borgen van MDO’s geeft echter uitdagingen.

Doel

Het hoofddoel van dit project is het verkrijgen van inzicht in de onderbouwing van het borgen van MDO’s, tussen verpleegkundigen, paramedici en huisartsen, om de ervaren gezondheid van kinderen en ouderen die complexe zorg nodig hebben te versterken.

Werkwijze

Om deze doelstelling te bereiken, wordt gewerkt volgens de participatief actieonderzoek benadering. Het project wordt uitgevoerd in de Zorggroep Huisartsen Oostelijk Zuid Limburg (HOZL). HOZL is een samenwerkingsverband met meer dan 70 huisartspraktijken in oostelijke Zuid-Limburg. In dit project doen 7 voorloper-MDO’s mee die succesvol zijn in de vroege implementatie van MDO’s tussen verpleegkundigen, paramedici en huisartsen.

Samenwerking

Dit project is een samenwerking tussen Zuyd Hogeschool, Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg, Paramedisch Centrum Sittard Zuid, Burgerkracht Limburg en Universiteit Maastricht, School for Public Health and Primary Care.

Multidisciplinaire samenwerking in de eerste lijn

Uit een verzameling van regiobeelden en praktijkvoorbeelden van de Juiste Zorg op de Juiste Plek blijkt dat de samenwerking tussen huisartsen, verpleegkundigen en paramedici nog niet optimaal is. Daarom financieren wij 6 projecten die aan de slag gaan met het verbeteren en onderbouwen van deze multidisciplinaire samenwerking. Dit project is daar één van.

> Bekijk de andere projecten

Relevante thema's

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website