Projectomschrijving

Constitutioneel eczeem is een chronische huidaandoening met een ernstige negatieve invloed op de kwaliteit van leven, met intense jeuk als het meest uitputtende symptoom.

Doel en werkwijze

Dit onderzoek richt zich op het optimaliseren van de zorg voor constitutioneel eczeem in de eerste lijn waarbij een gestroomlijnd multidisciplinaire zorgtrajectplan wordt ontwikkeld, verfijnd en geïmplementeerd in de praktijk. Patiënten en verzorgers van kinderen met eczeem passen in dit plan zelfmanagement toe onder begeleiding van een huidtherapeut. Ze kunnen zo beter omgaan met de huidaandoening en de eczeemklachten beter én tijdig onder controle houden, wat de kwaliteit van leven sterk kan verbeteren.

Samenwerking

Dit project is een samenwerkingsverband tussen Hogeschool Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Erasmus universiteit, regionale zorgpraktijken in de eerste- en tweedelijnszorg en de patiëntenvereniging Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem.

Beantwoording kennisvragen paramedische zorg

Welke onderzoeksonderwerpen vinden paramedische zorgprofessionals en patiënten belangrijk? En welke hiaten zijn er? 7 projecten hebben financiering ontvangen vanuit het programma Paramedische zorg om geprioriteerde kennisvragen uit de kennisagenda’s Paramedische zorg te beantwoorden. Dit project is daar 1 van.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website