Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Van september 2015 tot september 2016 is het project “Implementatie van de zorgconsulent palliatieve zorg in de VGZ- en GGZ- sector” uitgevoerd in drie organisaties. De Hartekamp Groep, Ons Tweede Thuis en RIBW K/AM in samenwerking met het netwerk Palliatieve Zorg Midden- en Zuid Kennemerland en Amstelland & Meerlanden. Samen bieden zij zorg en begeleiding aan zo’n 3600 cliënten met een verstandelijke of meervoudige beperking en circa 1100 cliënten met psychiatrische en/of psychosociale problematiek.

Het opleiden en inzetten van Zorgconsulenten Palliatieve Zorg in de betrokken organisaties heeft geleid tot een betere kwaliteit van palliatieve zorg voor cliënten en naasten door:

• Het geven van adequate ondersteuning en advies aan de betrokken teams wat leidt tot de bewustwording van de laatste fase bij de teams, een betere zorgplanning, meer comfort en het vergroten van de mogelijkheid om te overlijden op de plaats van voorkeur.

• Het verder ontwikkelen van beleid en de instrumenten ten aanzien van palliatieve zorg

 

“Patiënten voelen zich duidelijk veiliger, ze durven meer vragen te stellen (“Ga ik dood?”)”

 

“Enorme opluchting bij de teams om het hele traject van de palliatieve zorg uit te werken. Vaak hebben ze alle contacten zelf al maar weten niet hoe ze het moeten verbinden. Met een klein beetje steun van de zorgconsulent komt er veel meer rust binnen de teams.”

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Van september 2015 tot september 2016 is het project “Implementatie van de zorgconsulent palliatieve zorg in de VGZ- en GGZ- sector” uitgevoerd in drie organisaties. De Hartekamp Groep, Ons Tweede Thuis en RIBW K/AM in samenwerking met het netwerk Palliatieve Zorg Midden- en Zuid Kennemerland en Amstelland & Meerlanden. Samen bieden zij zorg en begeleiding aan zo’n 3600 cliënten met een verstandelijke of meervoudige beperking en circa 1100 cliënten met psychiatrische en/of psychosociale problematiek.

Het opleiden en inzetten van Zorgconsulenten Palliatieve Zorg in de betrokken organisaties heeft geleid tot een betere kwaliteit van palliatieve zorg voor cliënten en naasten door:

• Het geven van adequate ondersteuning en advies aan de betrokken teams wat leidt tot de bewustwording van de laatste fase bij de teams, een betere zorgplanning, meer comfort en het vergroten van de mogelijkheid om te overlijden op de plaats van voorkeur.

• Het verder ontwikkelen van beleid en de instrumenten ten aanzien van palliatieve zorg

 

“Patiënten voelen zich duidelijk veiliger, ze durven meer vragen te stellen (“Ga ik dood?”)”

 

“Enorme opluchting bij de teams om het hele traject van de palliatieve zorg uit te werken. Vaak hebben ze alle contacten zelf al maar weten niet hoe ze het moeten verbinden. Met een klein beetje steun van de zorgconsulent komt er veel meer rust binnen de teams.”

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen het netwerk Palliatieve Zorg Midden- en Zuid Kennemerland en Amstelland & Meerlanden wordt samengewerkt om de kwaliteit van palliatieve zorg te verbeteren. Afspraken hierover zijn vastgelegd in een convenant palliatieve zorg. Implementatie van de zorgconsulent palliatieve zorg in de VGZ- en GGZ- sector sluit hierbij aan. Door de inzet van de zorgconsulent voelen zorgverleners zich ondersteund om de palliatieve zorg in de laatste levensfase vorm te geven. Familie voelt zich daarbij ondersteund en betrokken. Uiteindelijk moet dit leiden tot een verbetering van de kwaliteit van de concrete, patiëntgerichte palliatieve zorg door:

- Advanced care planning;

- Meer comfort door betere behandeling van symptomen;

- Patiënten overlijden op de plek van voorkeur.

Daarnaast beogen de organisaties door de inzet van de zorgconsulent het beleid en speciale hulpmiddelen ten aanzien van palliatieve zorg verder te ontwikkelen.

Het project wordt in samenwerking met het Netwerk Palliatieve Zorg uitgevoerd door De Hartekamp Groep, Ons Tweede Thuis en RIBW K/AM. Samen bieden zij zorg en begeleiding aan zo’n 3600 cliënten met een verstandelijke of meervoudige beperking en circa 1100 cliënten met psychiatrische en/of psychosociale problematiek.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website