Projectomschrijving

Chronisch hartfalen (CHF) is een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit wereldwijd. Het laatste decennium is steeds meer erkend dat personen met gevorderd CHF belangrijke palliatieve zorgbehoeften hebben en palliatieve interventies zijn effectief gebleken. Er wordt vaak te weinig aandacht besteed aan symptoomlast, beperkte kwaliteit van leven en onbeantwoorde behoeften aan communicatie over de toekomst en het levenseinde. Personen met gevorderd chronisch hartfalen hebben belangrijke palliatieve zorgbehoeften.

Ontwikkeling van een instrument

Dit project ontwikkelt een instrument voor zorgprofessionals die betrokken zijn de zorg voor personen met een vergevorderd CHF waarmee tijdig palliatieve zorgbehoeften herkend worden en richting geeft aan palliatieve zorg bij gevorderd CHF. 

Tijdig herkennen palliatieve zorgbehoeften

 3 beoogde resultaten van het project zijn:

  • Praktisch instrument: ‘I-HARP’ (Identificeren van patiënten met HARrtfalen met Palliatieve zorgbehoeften) voor zorgverleners om palliatieve zorgbehoeften tijdig te herkennen en hieraan tegemoet te komen. Deze wordt in de praktijk getoetst en geïmplementeerd (1e fase).
  • Training voor zorgverleners om I-HARP effectief te kunnen gebruiken (2e fase).
  • Implementatie van I-HARP en de training bij huisartsenpraktijken, ziekenhuizen en verpleeghuizen (3e fase).

Resultaten

Publicaties

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website