Projectomschrijving

Participatie van patiënten in de palliatieve zorg is een relatief nieuwe ontwikkeling. Professionals willen vaak meer aan patiëntenparticipatie doen. Echter, ze missen de kennis en ervaring over hoe ze de juiste methodiek van participatie kunnen inzetten voor betekenisvolle inbreng. Ze weten niet goed hoe deze toe te passen ofschoon er heel veel participatiemethodieken ter beschikking zijn. Deze methodieken worden momenteel nog zeer beperkt ingezet.

Doel van het project

Het hoofddoel is het duurzaam versterken van patiëntenparticipatie in de context van de palliatieve zorg: in onderwijs, - onderzoeks- en praktijkprojecten goedgekeurd door Palliantie.

Proces: trainen en ontwikkelen matrices

Het project bestaat uit 5 componenten:

  1. trainen en ondersteunen van patiënten
  2. trainen en coachen van professionals
  3. ontwikkelen van participatiematrixes
  4. participatie-Community of Practice tussen de projecten van de 3 expertisecentra
  5. ontwikkelingsgerichte evaluatie om randvoorwaarden voor 1 t/m 4 duurzaam te implementeren.

Resultaat

Toolkit Patiëntenparticipatie in de Palliatieve Zorg, onderzoeks-, onderwijs- en praktijkprojecten

Met deze toolkit levert het project een bijdrage aan het meer betrekken van mensen in de palliatieve levensfase, hun mantelzorgers en patiëntenvertegenwoordigers door uitgebreid in te gaan op de meerwaarde, de opbrengst, de verschillende vormen en methodes en door verschillende persoonlijke ervaringen te beschrijven. 

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website