Projectomschrijving

Mensen met dementie blijven steeds langer thuis wonen. Zorgverleners in de eerste lijn moeten goed samenwerken om optimaal te voorzien in de vaak complexe zorgbehoefte van deze groep. Ook wordt vaak een groot beroep gedaan op mantelzorgers.

Doel: betere afstemming van zorg op behoeften van cliënt met dementie

Een belangrijk aandachtspunt in de zorg voor mensen met dementie is goede signalering van problemen, zodat daar adequaat op ingespeeld kan worden, en proactieve zorgplanning, dat wil zeggen het tijdig signaleren en bespreken van zorgbehoeften en voorkeuren van de cliënt en zijn of haar mantelzorgers.

Proces: onderzoek naar combinatie inzet van SPF en BPF

De werkmethoden Signalering in de palliatieve fase (SPF) en Besluitvorming in de palliatieve fase (BPF) worden veel toegepast in de palliatieve zorg om deze zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte van de patiënt. In dit project wordt nagegaan of de gecombineerde inzet van deze twee beproefde methodieken door samenwerkende zorgverleners in de eerste lijn kan leiden tot zorg die beter is afgestemd op de behoeften van de cliënt met dementie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website