Projectomschrijving

Doel: Kwaliteit palliatieve zorg inzichtelijk maken

De kwaliteit van palliatieve zorg inzichtelijk maken door gebruik te maken van bestaande landelijke databronnen en die te koppelen tot één integraal informatiesysteem.

Proces: Formele afspraken over zeggenschap

In fase 1 wordt een governancestructuur gemaakt. Dat betekent dat formele afspraken worden gemaakt met direct betrokken partijen over o.a, de zeggenschap over beheer en gebruik van de gegevens uit het informatiesysteem. Op basis van de uitkomsten van fase 1 bepaalt ZonMw of doorgegaan wordt met fase 2.  

In fase 2 worden relevante gegevens uit 3 landelijke databronnen gekoppeld: van het Centraal Bureau van Statistiek (CBS), van Nivel Zorgregistraties eerste lijn en van de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg.

Resultaten

Inzicht in kwaliteit van palliatieve zorg in verschillende settings en voor verschillende doelgroepen van palliatieve zorg. Dit staat beschreven in de 4 factsheets hieronder. Tevens zijn de infrastructuur en de governance gerealiseerd voor een integraal informatiesysteem over palliatieve zorg.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website