Projectomschrijving

Zorgverleners binnen de VGZ instelling Reigersdaal NH worden zich meer bewust van de diversiteit aan wensen en behoeften bij zowel de zorgvrager en diens naaste als ook bij zichzelf als het gaat over de laatste fase van het leven. Door kennis te maken met de 5 sterfstijlen van stichting STEM weten zij beter in contact te komen, omdat zij zowel bij zichzelf als bij de ander herkennen wat voor beiden van waarde is. Wensen kunnen daardoor beter worden uitgesproken. De zorg sluit daardoor beter aan bij de wensen en behoeften.

Doel van het project

Binnen Esdege Reigersdaal is gebleken dat zowel professionele als informele zorgverleners werkzaam in de palliatieve zorg t.a.v. communicatie niet altijd over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om kwalitatief goede palliatieve zorg te kunnen leveren. Met het project hebben we beoogd dat:

 • Zorgverlener wordt zich bewust van diversiteit in wensen en behoeften van zowel zichzelf, als van zorgvrager en naasten in de laatste fase van het leven
 • Zorgverlener weet hoe zij hier op aan kan sluiten
 • Zorgverlener leert met openhouding te communiceren
 • Zorgvrager voelt zich gehoord en gezien in haar wens en behoefte
 • Naasten voelen zich gezien in wens en behoefte
 • De zorgvrager kan sterven op zijn of haar manier 

Resultaat van het project

Een stevige impuls aan de verbetering van de palliatieve zorg Esdege Reigersdaal breed. Belangrijkste verbeterpunten zijn:

 • Goede markering van de stervensfase
 • Het verminderen van aannames
 • Het creëren van meer eenheid in de communicatie
 • Het bespreekbaar maken van de stervensfase
 • Begrip voor diversiteit en daarmee om kunnen gaan
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website