Projectomschrijving

Het PaTz project heeft laten zien dat de samenwerking verbetert. Meer patiënten werden tijdig als palliatieve patiënt in kaart gebracht. Meer patiënten kregen ook een zorgplan op maat. Huisarts en wijkverpleegkundige waren enthousiast.

Resultaten

Doordat de patiënten duidelijk in kaart werden gebracht, bestond de mogelijkheid in te spelen op de individuele zorgvraag. Door de nauwe samenwerking tussen huisarts en thuiszorg kon de hulpverlening op maat worden ingezet, waaronder de continuïteitsbezoeken als daarin werd voorzien. Door de bespreking van patiënten aan de hand van het zorgregister konden alle aspecten van het lijden aan bod komen, waaronder ook spirituele aspecten en psychisch lijden, en was er meer zicht op belastbaarheid van mantelzorgers. De begeleidende kaderhuisarts zorgde hierbij ook voor kennisoverdracht. Een belangrijk aspect was bovendien dat door de bespreking tijdens een PaTz bijeenkomst er aandacht was voor anticiperen op te verwachten problemen en de overdracht naar andere hulpverleners of waarneming.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website