Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In ons project wordt een zogenaamde Gereedschapskist geïmplementeerd en geëvalueerd waarzorgorganisaties hun palliatieve zorgbeleid mee kunnen ontwikkelen en instrumenten uit kunnengebruiken die aansluiten bij hun behoeften.

 

Wat houdt de Gereedschapskist in?

De Gereedschapskist bestaat uit zeven instrumenten (werkwijzen, tools of methoden) die al eerder van waarde bleken in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking:

 

1.Zelfevaluatie palliatieve zorg (IKNL/Fibula), waarmee het palliatieve zorgbeleid oporganisatieniveau in kaart wordt gebracht. De Zelfevaluatie geeft het management, de teams enzorgprofessionals inzicht in welke essenties van het Kwaliteitskader palliatieve zorg verbeterdzouden kunnen worden. Het is geen interventie maar helpt de zorgorganisatie(s) met hetvormgeven van het beleid op organisatieniveau.

 

2.Wat wil ik? Als ik niet meer beter word … (Nivel), een werkboek voor cliënten om wensen enbehoeften duidelijk te maken.

 

3.Handreiking Besluitvorming over verhuizingen & medische interventies (Nivel), een methodiek voorzorgprofessionals en naasten om weloverwogen beslissingen te nemen.

 

4.Zorgen tot de laatste dag. Verhalen en adviezen voor zorgprofessionals over de palliatieve zorgvoor mensen met een verstandelijke beperking (Nivel), een boekje voor zorgprofessionals omkennis te maken met palliatieve zorg. Het boekje bevat met casuïstiek, reflectievragen, tips endoorverwijzingen.

 

5.Inspiratiecyclus STEM (Stichting STEM) ondersteunt zorgprofessionals om met zorgvragers incontact te zijn over hun (naderende) levenseinde.

 

6.Signalering (IKNL), ondersteunt zorgprofessionals bij het in kaart brengen van problemen van decliënt om zo de juiste zorg te bieden.

 

7.Zorgconsulent palliatieve zorg (HAN). Deze zorgconsulenten zijn deels werkzaam in de uitvoerendezorgverlening op hun eigen werkplek en worden vrijgemaakt voor taken binnen hun functie als zorgconsulent zoals ondersteuning van teams.

 

Met de instrumenten in de Gereedschapskist gaat een zorgorganisatie het palliatieve zorgbeleid ontwikkelen en implementeren, waarbij aangesloten wordt bij het Kwaliteitskader palliatieve zorg.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website