Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bij Groenhuysen staat de kwaliteit van leven en zorg, met nadrukkelijke aandacht voor ieders leefstijl, interesses en persoonlijke wensen, van overwegend ouderen centraal. In de kwaliteit van leven kan de zorg in Groenhuysen als palliatieve zorg worden aangemerkt.

Bij Groenhuysen staat de lichamelijke, psychische en sociale zorg op een hoog niveau, maar zorgverleners van Groenhuysen voelen zich onvoldoende handelingsbekwaam om spirituele, of zingevingszorg, op een hoog niveau te kunnen geven. Het gaat hierbij om op een persoonsgerichte manier laagdrempelig en adequaat voldoende nabij de cliënt te kunnen zijn om zingevingsvragen te kunnen detecteren en er ook mee om te gaan. Beschikken over een praktisch hulpmiddel voor verzorgenden en verpleegkundigen op de afdelingen voor deze doelen is van groot belang.

 

Door deel te nemen aan dit project wil Groenhuysen toegang tot een toepasbaar hulpmiddel voor detectie van zingevingsvragen bij cliënten,bewustzijn over zingevingsvragen, een gevoel van bekwaamheid bij zorgverleners in het omgaan met zingevingsvragen van cliënten,adequate inzet van de geestelijk verzorger (voor advies en crises en toevoegen van de resultaten van het project in palliatieve zorgscholing in de regio.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website