Projectomschrijving

De dynamiek van hoop in de palliatieve fase is een kwalitatief onderzoek naar de rol van hoop bij ongeneeslijk zieke mensen, hun naasten en zorgverleners. In dit onderzoek interviewen de onderzoekers mensen met COPD (longaandoening), hartfalen en ongeneeslijke kanker. Zij vragen aan patiënten wat deze hopen en eventuele veranderingen in hun hoop. Naasten en zorgverleners worden tevens geïnterviewd over hoe zij omgaan met (het ontbreken van) hoop van de patiënt.

Het onderzoek zal leiden tot bijdragen aan medisch onderwijs, wetenschappelijke publicaties en een eventuele bijstelling van richtlijnen. Doel van dit alles is om de palliatieve zorg voor zieke mensen te verbeteren.

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website