Projectomschrijving

We willen dat iedereen in Nederland zorg krijgt waarvan we weten dat deze meerwaarde heeft (gepaste zorg). Er wordt echter ook nog zorg geleverd die geen meerwaarde heeft en dus onnodig of ongepast is. Dit soort zorg veroorzaakt schade en verspilt beperkte tijd en middelen. Het verminderen ervan is daarom belangrijk voor veiligere en duurzamere zorg.

Doel: verminderen van onnodige/niet-gepaste zorg

In dit project gaan we in de praktijk aan de slag met 12 teams uit de wijkverpleging met het verminderen van onnodige/niet-gepaste zorg. Er zijn meerdere lijsten van zorg zonder meerwaarde, waaronder de Beter Laten lijst voor verpleegkundigen. Met dit project willen we inzicht krijgen in de effectiviteit van verschillende de-implementatiestrategieën.

Ontwikkelen toolkits

We ontwikkelen een algemene praktische toolkit ‘Aan de slag met gepaste zorg’ voor de wijkverpleging. Daarnaast worden specifieke toolkits ontwikkeld voor 3 niet-gepaste zorghandelingen. Deze resultaten zijn voor andere teams een basis om aan de slag te gaan met niet-gepaste zorg.

Artikelen

De-implementatie van onnodige zorghandelingen

Onnodige zorghandelingen zijn handelingen waarvan bewezen is dat deze weinig of geen toegevoegde waarde hebben voor de cliënt en daardoor de cliënt onnodig belasten, risico’s opleveren en/of geld kosten. Daarom investeren we in projecten ide op basis van bestaande kennis uit richtlijnen en onderzoek onnodige zorghandelingen in de wijkverpleging te verminderen. Dit project is daar 1 van.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website