Projectomschrijving

Het bevorderen van de kwaliteit van de wijkverpleging wordt benadrukt in het Hoofdlijnakkoord Wijkverpleging 2019-2022. Het ontwikkelen en gebruik van kwaliteitsstandaarden past bij de huidige focus op bevorderen van de kwaliteit van de wijkverpleging. Kwaliteitsstandaarden ondersteunen wijkverpleegkundigen om de juiste zorgopties te kiezen voor de patiënt en diens naasten en daarmee bij te dragen aan uitkomstgerichte zorg.

Doel

Doelstelling van de programmeringsstudie wijkverpleging was om tot een planmatige, systematische en breed gedragen programmeringsagenda te komen.

Resultaten

In dit project is eerst een overzicht opgeleverd van welke kwaliteitsstandaarden al beschikbaar zijn voor de beroepsgroep en waar de lacunes liggen. Daarna is een programmeringsagenda opgesteld met onderwerpen voor knelpuntanalyses en het ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden.

4 werkpakketten

Op de korte termijn zijn de volgende onderwerpen geprioriteerd voor het uitvoeren van een knelpuntanalyse: wijkgerichte preventie, zelfmanagement, gebrek aan sociaal support, veilige leefomgeving. Daarnaast is vroegsignalering geprioriteerd als onderwerp om een kwaliteitsstandaard of kwaliteitsproduct voor te ontwikkelen en zijn de bestaande kwaliteitsstandaarden overgewicht en problemen met coping geprioriteerd om te actualiseren. Op lange termijn is het wenselijk om voor de volgende onderwerpen knelpuntanalyses uit te voeren of een kwaliteitsproduct voor te ontwikkelen: fysieke agressie, probleem met woonruimte, moeite met bereiden van voedsel, moeite met financieel beheer, probleem met doen van huishouden, jeukende huid. De volgende bestaande kwaliteitsstandaarden zijn geprioriteerd om te actualiseren: ondergewicht, wanen, moeite met begrijpen. Vervolgens ontwikkelden we een agenda  met implementatie- en evaluatie activiteiten om bestaande en nieuw te ontwikkelen kwaliteitsstandaarden te implementeren. Uit de resultaten blijkt ook dat bestaande kwaliteitsstandaarden de praktijk niet altijd goed bereiken. Er zijn binnen dit project daarom adviezen opgesteld om de implementatie van kwaliteitsstandaarden te bevorderen zoals:

  1. maak bij het opstellen van een implementatieagenda van actuele kwaliteitsstandaarden gebruik van de prioritering op basis van de behoefte vanuit het veld,
  2. maak een proefimplementatie een vast onderdeel van het ontwikkeltraject,
  3. besteed aandacht aan implementatie-ondersteunende tools,
  4. maak een format voor een verspreidingsplan voor de diverse doelgroepen: de potentiële gebruikers (wijkverpleegkundigen), de beslissers (beleidsmakers, managers van de thuiszorgorganisaties) en cliënten en naasten
  5. zorg voor een systeem dat de kennisname en gebruik van kwaliteitsstandaarden op geaggregeerd niveau monitort dan wel evalueert, bijvoorbeeld aan de hand van een landelijke survey.  Tot slot gaven we aanbevelingen aan V&VN om de programmeringsagenda voor de ontwikkeling én implementatie van kwaliteitsstandaarden voor de wijkverpleging actueel te houden. Adviezen:
  • ophalen van onderwerpen
  • prioriteren van onderwerpen
  • implementeren van kwaliteitsstandaarden
  • het actualiseren van kwaliteitsstandaarden

Download

Uitgelicht

Ontwikkeling kwaliteitsinstrumenten

Vanuit het programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden financieren we de ontwikkeling én update van kwaliteitsinstrumenten voor de verpleging en verzorging. Dit project is daar één van.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website