Projectomschrijving

Het ontwikkelen en gebruik van kwaliteitsstandaarden past bij de huidige focus op bevorderen van de kwaliteit van de wijkverpleging. Kwaliteitsstandaarden ondersteunen wijkverpleegkundigen om de juiste zorgopties te kiezen voor de patiënt en diens naasten en daarmee bij te dragen aan uitkomstgerichte zorg.

Doel en werkwijze

Doelstelling van deze programmeringsstudie is om tot een planmatige, systematische en breed gedragen programmering voor het programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden 2019- 2022 Wijkverpleging te komen. Hiervoor worden behoeften opgehaald uit het veld en wordt ook gekeken naar bestaande kennis over kwaliteitsstandaarden.

Verwachte opbrengst

Het resultaat is een gefaseerde advisering aan ZonMw, V&VN en Patiëntenfederatie Nederland bestaande uit een korte en lange termijn agenda met vraagstukken die geagendeerd dienen te worden en een duurzame methode voor het ophalen, agenderen en prioriteren van onderwerpen voor kwaliteitsstaarden voor de wijkverpleging.

4 werkpakketten

De programmeringsstudie omvat 4 werkpakketten:

  1. Agenda vraagstukken en onderwerpen voor knelpuntenanalyses en kwaliteitsstandaarden (hoofduitvoerder Hogeschool Utrecht)
  2. Actualisatie analyse van witte vlekken in kwaliteitsstandaarden (hoofduitvoerder Nivel)
  3. Beschrijving van goede voorbeelden van implementatie van kwaliteitsstandaarden (hoofduitvoerder IQ healthcare)
  4. Synthese en stakeholderraadpleging en advisering voor het actueel houden van de programmeringsagenda’s (gezamenlijke uitvoering van Hogeschool Utrecht, Nivel en IQ healthcare)

Download

Uitgelicht

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website